Tanja Markuš

The Inner Poetry of Strategic Planning

Izložba će biti otvorena za posjetu do 4.12.

Radno vrijeme galerije utorak-subota 10-17 h

Exhibition will on display until December 4

Working hours Tuesday-Saturday 10 a.m. – 5 p.m.

This slideshow requires JavaScript.

Photo: B.Vujović

Tanja Markus katalog

Advertisements

Tanja Markuš

U četvrtak, 9.11. u 19 h otvaranje izložbe

The Inner Poetry of Strategic Planning.

Dobro došli!

Thursday, November 9 at 7 p.m. opening of the exhibition

The Inner Poetry of Strategic Planning.

Welcome!

26instruments

Tanja Markus katalog

Lidija Delić

Šta želi da postane čovjek koji posmatra kamen?

Izložba će biti otvorena do 6. 11.

Zimsko radno vrijeme od 1. novembra 10-17 h, nedjeljom i ponedjeljkom zatvoreno.

Dobro došli.

What Does a Man Watching a Stone Wish to Become?

Exhibition will be on display until November 6.

Winter working hours, from November 1st 10 a.m. – 5 p.m. Sundays and Mondays closed.

Welcome.

This slideshow requires JavaScript.

Photo: B.Vujović

katalog Lidija Delic

Lidija Delić

U petak, 20. oktobra u 19h otvaranje izložbe

Šta želi da postane čovjek koji posmatra kamen?

Izložba će biti otvorena do 6. 11.

Dobro došli!

Friday, October 20 at 7 p.m. opening of the exhibition

What Does a Man Watching a Stone Wish to Become?

Exhibition will be on display until November 6.

Welcome!

Vulkanski kamen 2017 Vulcano stone 2017 tus na papiru inc on paper, 26 x 36 cm

katalog Lidija Delic