Stane Jagodič

U srijedu, 26. 10. u 20 h otvaranje izložbe Varijacije fotografije 1969-1980

Predstavljanje autora u četvrtak, 27. 10. u 11h, kustos Miha Colner

Svi su pozvani!

Wednesday, October 26 at 8 p.m. opening of the exhibition Variations of Photography 1969-1980

Presentation, Tuesday, October 27 at 11 a.m. by curator Miha Colner

Everyone is invited!

01-stane-jagodic-premonition-1972

katalog-stane-jagodic-dpc

Danijela Mršulja Vasić

200

izložba i razgovor|exhibition and discussion

Tokom razgovora su predstavljeni radovi koji čine postavku u Ateljeu DADO.  Bilo je riječi i o radu grupe Dim tim koju sačinjavaju Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić, a najavljeni su i budući projekti.

During the discussion artworks that compose the exhibition in Atelier DADO have been presented, as well as the work of Dim tim group – Danijela Mršulja Vasić and Milenko Vasić.  Some future projects have also been announced.

Danijela Mrshulja 01 Danijela Mrshulja 04 Danijela Mrshulja 17 Danijela Mrshulja 10 Danijela Mrshulja 19 Danijela Mrshulja 21 Danijela Mrshulja 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katalog danijela mrsulja vasic

Portreti iz fonda Umjetničkog muzeja | Portratits from the collection of the Art Museum

Umjetnici: Anastas Bocarić, Marko Gregović, Petar Lubarda, Milo Milunović, Miloš Vušković, Đoko Popović, Mihailo Vukotić, Savo Vujović, Jovan Zonjić, Sava Šumanović, Petar Pjer Križanić, Milenko Šerban, Mirko Kujačić, Zora Petrović, Miodrag Dado Đurić, Rudolf Sablić, Marino Tartalja, Mario Maskareli, Bruno Bulić, Frano Baće, Jelica Žuža, Floris Oblak, Nikola Martinoski i Ksenija Vujović-Tošić.

 

Artist: Anastas Bocarić, Marko Gregović, Petar Lubarda, Milo Milunović, Miloš Vušković, Đoko Popović, Mihailo Vukotić, Savo Vujović, Jovan Zonjić, Sava Šumanović, Petar Pjer Križanić, Milenko Šerban, Mirko Kujačić, Zora Petrović, Miodrag Dado Đurić, Rudolf Sablić, Marino Tartalja, Mario Maskareli, Bruno Bulić, Frano Baće, Jelica Žuža, Floris Oblak, Nikola Martinoski and Ksenija Vujović-Tošić.

katalog portreti

 

 

Predjeli Crne Gore |Landscapes of Montenegro

Izložba Predjeli Crne Gore iz fonda Narodnog muzeja Crne Gore.

Umjetnici:  Miloš Vušković,  Savo Vujović, Vojislav Đokić, Mirko Kujačić, Branko Filipović Filo, Mario Maskareli, Vladimir Novosel, Milo Milunović, Aleksandar Aco Prijić, Gojko Berkuljan, Marko Čelebonović, Cata Dujšin Ribar, Ivo Novaković, Prvoslav Pivo Karamatijević, Đuro Radonjić, France Zupan, Tomislav Krizman, Ljubomir Ivanović, Danica Danja Đurović Marković, Niko Đurović, Nikola Vujošević, Vojo Stanić, Vuko Radović, Đorđe Teodorović, Mihailo Vukotić i Petar Lubarda.

Exhibition Landscapes of Montenegro from the collection of the National Museum of Montenegro.

Artists: Miloš Vušković,  Savo Vujović, Vojislav Đokić, Mirko Kujačić, Branko Filipović Filo, Mario Maskareli, Vladimir Novosel, Milo Milunović, Aleksandar Aco Prijić, Gojko Berkuljan, Marko Čelebonović, Cata Dujšin Ribar, Ivo Novaković, Prvoslav Pivo Karamatijević, Đuro Radonjić, France Zupan, Tomislav Krizman, Ljubomir Ivanović, Danica Danja Đurović Marković, Niko Đurović, Nikola Vujošević, Vojo Stanić, Vuko Radović, Đorđe Teodorović, Mihailo Vukotić and Petar Lubarda.

Predjeli Crne Gore katalog