Sastanak ICOM SEE | ICOM SEE Meeting

Godišnji sastanak na kome su učestvovali predstavnici nacionalnih ICOM komiteta iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Albanije i Crne Gore.

Annual meeting of participants from National ICOM Committees from Serbia, Croatia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Albania and Montenegro.

Učesnici | Parcitipants: Maja Franković, Mirjana Brzanović, Branislava Mihajlova, Zaharinka Bačeva, Jan Kisgeci, Gorjanka Horjan, Ljiljana Zeković, Virgil Nitulescu, Mila Popović Živančević, Vlatka Filipčić Maligec, Ilirijan Djipali

ICOM SEE 01

Emile Devereaux

Radionica i prezentacija | Workshop and presentation

Emile Devereaux gost predavač na predmetu Interaktivni dizajn na FLU Cetinje i video umjetnik, je u saradnji sa učenicima O.Š.Njegoš održao radionicu na Cetinju i Rijeci Crnojevića, a na prezentaciji u Ateljeu govorio je o svom radu.

Emile Devereaux, guest lecturer teaching Interactive Design at the Faculty of Fine Arts and video artist has realized workshop with pupils from the elementary school Njegoš in Cetinje and Rijeka Crnojevića, and during his presentation in the Atelier Dado has spoken about his works.

Emile Devereaux in Atelier Dado 01

XXXI Crnogorski likovni salon 13. Novembar | XXXI Montenegrin Art Salon 13. November

Selekcija radova | Selected by dr Aleksandar Čilikov

Umjetnici | Artists: Admir Bambur, Marko Čakalović, Maja Čakalović, Relja Dedeić, Zdravko Beli Delibašić, Draško Dragaš, Roman Đuranović, Vladimir Đuranović, Anka Gardašević, Ana Zarubica, Milena Živković, Milijana Istijanović, Milena Jovović, Ivan Kapičić, Zorica Lakić, Momčilo Macanović, Ratko Odalović, Zoran Petrušić, Ljubomir Popadić, Milena Jovićević Popović, Ivana Radovanović, Igor Rakčević, Biljana Rašković, Željko Reljić, Saša Stanišić, Olivija Ivanović Strugar, Maja Šofranac

Likovni salon 13 novembar 2009 03

Orijentacije I | Orientations I

oktobar | October

Izložba radova studenata FLU Cetinje i Visoke Umjetničke škole iz Meca

Exhibiton of works of students from the Faculty of Fine Arts Cetinje and

Ecole Supérieure d Art, Metz Métropole

Umjetnici | Artists: Aleksandra Aleksić, Rachel Carey, Alain Colardelle, Anais Rossi Y Costa, Maja Čakalović, Zdravko Beli Delibašić, Adriana Gvozdenović, Mišo Joskić, Guillaume Lemuhot, Tanja Markuš, Se-Lyung Moon, Teodora Nikčević, Loic Le Verche, Sophie Zwingelstein

Orijentacije Orientations 01