Predavanje Borisa Budena | Lectury Boris Buden

U cipelama komunizma | In Shoes of Communism

Osnovne konture komunističkog diskursa | Basic Features of Communist Discourse

Realizovano u saradnji sa Pravnim fakultetom i Nansen dijalog centrom iz Podgorice.

Boris Buden

”Vjerojatno ne postoji bolje mjesto na kojem se može doživjeti taj postkomunistički odnos prema komunističkoj prošlosti od muzeja komunizma, institucije u kojoj je taj odnos na programatski način konstruiran i izložen.“

In collaboration with Faculty of Law and Nansen dialogue Center from Podgorica.

Probably there is no better place where one can experience that Post Communist relation towards the Communist past, from the Museum of Communism, institution where this relation is constructed and exhibited.

Veče dokumentarnih filmova Bogdana Žižića | Evening of documentary films of Bogdan Žižić

Udar na sjećanje | Damnatio Memoriae, Goli otok

Dokumentarni film o uništavanju istorijskih i kulturnih spomenika u Hrvatskoj u nedavnim 90’tim godinama prošlog vijeka. U tim godinama po službenim podacima u Hrvatskoj je uništeno oko 3 000 spomen obilježja.

Documentary film about destruction of historical and cultural monuments in Croatia in recent 90’s of the last century. In these years according to official data more than 3 000 monuments have been destroyed in Croatia.

Iskaz dvokratnog zatočenika golootočkog logora Alfreda Pala, i prvo filmsko svjedočanstvo o Golom otoku.

Testimony of the two-time prisoner from Goli otok, Alfred Pal, and first filmed evidence about Goli otok.

Predavanje dr Slobodana Mijuškovića | Lectury of Slobodan Mijušković PhD

Alfred Hičkok. Upotreba slikarstva | Alfred Hitchcock. Use of painting

“Hičkok veoma često uvodi slike/slikarstvo u svoje filmove tako što ih u izvesnom smislu oživljava premeštajući ih iz pozadinskog, neprimetnog, pasivnog plana „mrtvih stvari“ (u prostornom i konceptualnom smislu) u prednji plan, iz kojeg oni svojim sadržajima i značenjima sudeluju u ostvarivanju njegovog osnovnog zahteva: ispuniti pravougaonik ekrana emocijom…”

“Hitchcock often uses pictures/painting in his movies which in certain sense revives them by dislocating them from the background, imperceptible, passive position of “dead things” (in spatial and conceptual meaning) in the foreground, from which they with their contents and meanings participated in accomplishment of its basic demand: to fill the rectangle of the screen with emotion…”

Slobodam Mijuskovic naslovna strana cover

Sjećanje na Julija Knifera i Eda Murtića | Hommage to Julije Knifer and Edo Murtić

Razgovor i performans   

Povodom smrti istaknutih hrvatskih umjetnika Julija Knifera i Eda Murića održane su večeri posvećene njihovom radu, na kojima su govorili istoričari umjetnosti Ješa Denegri i Petar Ćuković. Kao omaž Juliju Kniferu izveden je performans Minut meandra za Julija Knifera koji su sačinjavali neki od najznačajnijih predstavnika savremene umjetničke scene: istoričari umjetnosti – Ješa Denegri, Petar Ćuković, Ljiljana Zeković, Aleksandar Čilikov, Mirjana Dabović; umjetnici – Milija Pavićević, Pavle Pejović, Nataša Đurović, Vesko Gagović, Irena Lagator, Brano Vujičić, filozof Vladimir Vukićević, i studenti FLU Cetinje …

Discussion & Performance

On the occasion of death of two outstanding Croatian artists Julije Knifer and Edo Murić two evenings dedicated to their work presented by art historians Ješa Denegri and Petar Ćuković were held. As hommage to Julije Knifer  A Minute of Meander for Julije Knifer has been performed, composed by some of the outstanding participants from the contemporary art scene: art historians – Ješa Denegri, Petar Ćuković, Ljiljana Zeković, Aleksandar Čilikov, Mirjana Dabović; artists – Milija Pavićević, Pavle Pejović, Nataša Đurović, Vesko Gagović, Irena Lagator, Brano Vujičić, philosopher Vladimir Vukićević, students from the Faculty of Fine Arts Cetinje …

Jean-Bernard Souderes

Autoportret (skica jednog istraživanja) | Papiri, novembar/decembar

Selfportrait (Sketch of a Research) | Papers, November/December

U saradnji sa Francuskim Kulturnim centrom Podgorica | In collaboration with French Cultural Center Podgorica

Jean Bernard Souderes selfportrait 01

Jean Bernard Souderes selfportrait 02