Izložba “CORPS À CORPS” | Exhibition “CORPS À CORPS”

Prezentacija i razgovor | Presentation and discussion

Zlatko Glamočak, selektor izložbe | selector of the exhibition

Pavle Pejović, umjetnik | artist

Rajko Todorović, umjetnik | artist

Corps a Corps poster 05

Advertisements

Fondacija MM ART | MMART Foundation

Vizija, misija, mentalitet, jun  | Vision, Mission, Mentality, June

Izložba plakata i prezentacija projekata fondacije MM ART

Exhibition of posters and presentation of projects of MM ART Foundation   MM ART vision poster 01

Prezentacija  | Presentation

Slobodan Milatović, direktor fondacije | director of the foundation, Janko Ljumović, producent | producer

Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti | art historian, Ana Matić, grafički dizajner | graphic designer

Jelena Stanovnik, sekretar fondacije | secretary of the foundation