aplikacioni formular | application form

Uslovi izlaganja:

Projekat kojim se aplicira za izlaganje treba da sadži* :

– kratak opis, reprodukcije rada i simulaciju u prostoru galerije, ukoliko je u pitanju instalacija

– troškovnik, biografiju umjetnika, mejl adresu

*Nepotpuni projekti se neće razmatrati.

Projekti kojima se konkuriše za narednu godinu se mogu poslati poštom, najkasnije do početka juna tekuće godine :

Narodni muzej Crne Gore, Mirjana Dabović Pejović, Novice Cerovića bb,

81250 Cetinje Crna Gora

ili na mejl mirjana.dabovic@gmail.com

Galerija snosi troškove :

– jednog dijela realizacije projekta (ukoliko galerija učestvuje u produciranju djela jedan rad ostaje u vlasništvu muzeja)

– putovanja i boravka umjetnika iz iniostranstva za vrijeme priprema izložbe, transporta radova

– izrade promotivnog materijala (pozivnice, katalog, plakati) i PR aktivnosti

– prevoda teksta, izrade reprodukcija za katalog, koktela

Umjetnik je dužan da obezbjedi:

– autorski tekst ili lični statement, biografiju

Aplikacioni formular možete preuzeti ovdje:

aplikacioni formular

Terms of application:

Project that tents to apply needs to contain * :

– short description of the project, reproduction of the works and simulation in gallery space if it is an installation

– budget, artist’s CV, mail address

*Incomplete application will not be taken into consideration.

Projects for the next year can be sent by post on the following address, not later than the beginning of the month of June of the following year:

National Museum of Montenegro, Mirjana Dabović Pejović, Novice Cerovića bb,

81250 Cetinje, Montenegro

or by mail mirjana.dabovic@gmail.com

The gallery covers the costs :

– one part of realization of the project (if the gallery participates in the production of the project at least  one work stays in museum’s collection after the exhibition), travel and stay during the preparation of the exhibition

– transport of the art works, promotional material (invitation card, catalog, posters) and PR activities

– translation of the text, reproductions for the catalog, cocktail

The artists has to ensure:

– text for the catalog, CV

Here you can download the application form:

application form