Ervin Debeuc

Kompozicija fotoslike (Iz fundusa Muzeja grada Rijeke)

utorak, 11. 09. u 19h, otvaranje izložbe

srijeda, 12. 09. u 11h, stručno vođenje, kustoskinja Sabrina Žigo

Dobro došli!

Composition of a photopicture (From the Holdings of the City Museum of Rijeka)

Tuesday, September 11 at 7 pm, opening of the exhibition

Wednesday, September 12 at 11 am, public tour, curator Sabrina Žigo

Welcome!

SPORTAS 1959

katalog Ervin Debeuc