Socijalizam i industrijalizacija|Socialism and industrialization

U srijedu, 23. avgusta u 12 časova, u okviru pratećeg programa izložbe “Doba Heroja” biće održano predavanje kustosa Istorijskog muzeja Miloša Vukanovića na temu ”Socijalizam i industrijalizacija”. Dobro došli.

Wednesday, August 23 at 12:00, as part of accompanying program of the exhibition The time of heroes, curator of the History Museum Miloš Vukanović will hold a lecture titled Socialism and Industrialization. Welcome.

Advertisements