Boba Mirjana Stojadinović

U ponedjeljak, 24. 08. u 19h u okviru predstavljanja projekta autorke Bobe Mirjane Stojadinović Umetnik kao publika biće održan razgovor o radovima Milijane Istijanović, tekstovi i vizuelna dokumentacija radova mogu se preuzeti sa sajta projekta http://razgovori.wordpress.com

U utorak, 25. 08. u 20h otvaranje izložbe Bobe Mirjane Stojadinović Izgubljeno u preseljenju

Monday, August 24 at 7 p.m. within presentation of the project Artist as Audience whose author is Boba Mirjana Stojadinović will be held discussion about the artworks of Milijana Istijanović, texts and visual documentation of the artworks can be downloaded from the website http://razgovori.wordpress.com

Tuesday, August 25 at 8 p.m. opening of the exhibition of Boba Mirjana Stojadinović Lost on the Move

Unutrasnji prostori spolja

BOBA STOJADINOVIC katalog

Advertisements