Lik žene

Djela iz fonda Umjetničkog muzeja Crne Gore

Umjetnici: Milica Ribnikar, Frano Kršinić, Sreten Stojanović, Vojo Stanić, Nikola Kolja Milunović, Risto Stijović, Jovan Bijelić, Ivan Radović, Aleksa Čelebonović, Zulfikar Zuko Džumhur, Lazar Vozarević, Igor Vasiljev, Dimitrije Vujović, Đorđe Pravilović, Cvetko Linović, Boško Risimović, Luka Berberović, Vlaho Bukovac, Miljenko Stančić

Fotografije radova u katalogu Lazar Pejović

Artworks from the collection of the Art Museum of Montenegro

Artists: Milica Ribnikar, Frano Kršinić, Sreten Stojanović, Vojo Stanić, Nikola Kolja Milunović, Risto Stijović, Jovan Bijelić, Ivan Radović, Aleksa Čelebonović, Zulfikar Zuko Džumhur, Lazar Vozarević, Igor Vasiljev, Dimitrije Vujović, Đorđe Pravilović, Cvetko Linović, Boško Risimović, Luka Berberović, Vlaho Bukovac, Miljenko Stančić

Photo in the catalog Lazar Pejović

lik zene postavka lik zene installation view

 

 

 

 

 

 

 

katalog Lik zene

Advertisements