Lik žene

U petak, 1. 08. u 20h biće otvorena izložba Lik žene, na kojoj će biti predstavljena djela iz fonda Umjetničkog muzeja Crne Gore. Na izložbi će biti prezentirani radovi – slike i skulpture: Milice Ribnikar, Frana Kršinića, Sretena Stojanovića, Voja Stanića, Nikole Kolje Milunovića, Rista Stijovića, Jovana Bijelića, Ivana Radovića, Alekse Čelebonovića, Zulfikara Zuka Džumhura, Lazara Vozarevića, Igora Vasiljeva, Dimitrija Vujovića, Đorđa Pravilovića, Cvetka Lainovića, Boška Risimovića, Luke Berberovića, Miljenka Stančića i Vlaha Bukovca.

Opening of the exhibition The Image of Woman from the collection of the Art Museum of Montenegro on Friday, August 1st at 8 PM. Artworks – paintings and sculptures by: Milica Ribnikar, Frano Kršinić, Sreten Stojanović, Vojo Stanić, Nikola Kolja Milunović, Risto Stijović, Jovan Bijelić, Ivan Radović, Aleksa Čelebonović, Zulfikar Zuko Džumhur, Lazar Vozarević, Igor Vasiljev, Dimitrije Vujović, Đorđe Pravilović, Cvetko Lainović, Boško Risimović, Luka Berberović, Miljenko Stančić and Vlaho Bukovac.

Jovan Bijelic Balerina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katalog Lik zene

Advertisements