Sastanak ICOM SEE | ICOM SEE Meeting

Godišnji sastanak na kome su učestvovali predstavnici nacionalnih ICOM komiteta iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Albanije i Crne Gore.

Annual meeting of participants from National ICOM Committees from Serbia, Croatia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Albania and Montenegro.

Učesnici | Parcitipants: Maja Franković, Mirjana Brzanović, Branislava Mihajlova, Zaharinka Bačeva, Jan Kisgeci, Gorjanka Horjan, Ljiljana Zeković, Virgil Nitulescu, Mila Popović Živančević, Vlatka Filipčić Maligec, Ilirijan Djipali

ICOM SEE 01

Advertisements