XXXI Crnogorski likovni salon 13. Novembar | XXXI Montenegrin Art Salon 13. November

Selekcija radova | Selected by dr Aleksandar Čilikov

Umjetnici | Artists: Admir Bambur, Marko Čakalović, Maja Čakalović, Relja Dedeić, Zdravko Beli Delibašić, Draško Dragaš, Roman Đuranović, Vladimir Đuranović, Anka Gardašević, Ana Zarubica, Milena Živković, Milijana Istijanović, Milena Jovović, Ivan Kapičić, Zorica Lakić, Momčilo Macanović, Ratko Odalović, Zoran Petrušić, Ljubomir Popadić, Milena Jovićević Popović, Ivana Radovanović, Igor Rakčević, Biljana Rašković, Željko Reljić, Saša Stanišić, Olivija Ivanović Strugar, Maja Šofranac

Likovni salon 13 novembar 2009 03

Advertisements