Uopšteno i pojedinačno | Generally and Individually

Češki video, jul | Czech video, July

Selekcija | Selected by Vjera Borozan

Umjetnici | Artists: Jesper James Alvaer, Vasil Artamonov, Zbuněk Baladrán, Alexey Klyuykov, Eva Kot’átková, Dominik Lang, Michal Pěchouček, Sláva Sobotovičova, Tomáš Svoboda, Kateřina Šedá, Marek Ther

Uopsteno i pojedinacno katalog

Advertisements