Aleksandar Rafajlović

Osnovna podela, jun/jul | Basic Division, June/July

Izložba i prezentacija | Exhibition and presentation

Izložba je komponovana kao presjek desetogodišnjeg stvaralaštva i sadrži djela iz nekoliko ciklusa, o kojima je bilo više riječi tokom prezentacije.

The exhibition has been composed as section of last 10 years in his creative work, which have been introduced during the presentation.

Aleksandar Rafajilovic installation view 02

Aleksandar Rafajlovic katalog

Advertisements