Milijana Istijanović

Živjeti najbolji život

Izložba će trajati do 29. 12. 2018.

Radno vrijeme: utorak – subota od 10 do 17 h

Dobro došli!

Living the best life

Exhibition will be on display until December 29.

Working hours: Tuesday – Saturday, 10 a.m. – 5 p. m.

Welcome!

This slideshow requires JavaScript.

Foto / Photo: L. Pejović

katalog Milijana Istijanovic

Advertisements

Milijana Istijanović

U srijedu, 7.11. u 19h otvaranje izložbe Živjeti najbolji život,

vođenje kroz izložbu 8.11. u 11h.

Izložba će trajati do 29.12.

Dobro došli!

Wednesday, November 7 at 7 p.m. opening o the exhibition Living the best life,

public tour, November 8 at 11 a.m.

Exhibition will be on display until December 29.

Welcome!

Milijana Istijanovic Installation view

katalog Milijana Istijanovic

 

Ervin Debeuc

Kompozicija fotoslike, izložba i vođenje

fotografije iz kolekcije Muzeja grada Rijeke

izložba će trajati do 20.10.

Composition of a photopicture, exhibition and public tour

exhibition from the collection from the Museum of the City of Rijeka

exhibition will be on display until October 10

This slideshow requires JavaScript.

Photo: M. Prelević

katalog Ervin Debeuc

 

 

Ervin Debeuc

Kompozicija fotoslike (Iz fundusa Muzeja grada Rijeke)

utorak, 11. 09. u 19h, otvaranje izložbe

srijeda, 12. 09. u 11h, stručno vođenje, kustoskinja Sabrina Žigo

Dobro došli!

Composition of a photopicture (From the Holdings of the City Museum of Rijeka)

Tuesday, September 11 at 7 pm, opening of the exhibition

Wednesday, September 12 at 11 am, public tour, curator Sabrina Žigo

Welcome!

SPORTAS 1959

katalog Ervin Debeuc

 

Helidon Gjergji

SHKODAR Lake

Izložba će trajati do 5. septembra.

Radno vrijeme galerije: utorak-subota 10-14 i 17-21h

Dobro došli!

SHKODAR Lake

Exhibition will be on display until September 5th.

Working hours: Tuesday-Saturday 10am – 2pm & 5-9pm

Welcome!

katalog Helidon Gjergji

This slideshow requires JavaScript.

Foto │ Photo: Milena Prelević