Akvarel | Aquarelle

Razgovor sa umjetnikom Markom Markovićev i kustosom Milošem Marjanovićem.

Conversation with artist Marko Marković and curator Miloš Marjanović.

This slideshow requires JavaScript.

Foto | Photo: B. Radunović

Akvarel | Aquarelle

Izložba Akvarel iz fonda Umjetničkog muzeja, umjetnici: Refik Adrović, Branislava Burzan, Milorad Ćirić, Ljudmila Đurović, Prvoslav Pivo Karamatijević, Petar Lubarda, Predrag Peđa Milosavljavić, Milo Milunović, Nikola Kolja Milunović, Milo Pavlović, Zora Petrović, Miloš Vušković. Izložba će trajati do 6. avgusta.

U srijedu, 20. 07. u 12h biće održan razgovor o tehnici akvarel sa umjetnikom Markom Markovićem i kustosom izložbe Milošem Marjanovićem. Svi su dobrodošli.

Exhibition Aquarelle from the collections of the Art Museum of Montenegro, artists: Refik Adrović, Branislava Burzan, Milorad Ćirić, Ljudmila Đurović, Prvoslav Pivo Karamatijević, Petar Lubarda, Predrag Peđa Milosavljavić, Milo Milunović, Nikola Kolja Milunović, Milo Pavlović, Zora Petrović, Miloš Vušković. Exhibition will be on display until August 6.

On Wednesday, July 20 at noon will be held discussion about technique of aquarelle with artist Marko Markovic and curator of the exhibition Miloš Marjanović. Everyone is invited.

This slideshow requires JavaScript.

Foto | Photo: B. Radunović

Akvarel katalog

Akvarel | Aquarelle

Otvaranje izložbe Akvarel iz fonda Umjetničkog muzeja, utorak, 12. 07. 2016. u 20h. Umjetnici: Refik Adrović, Branislava Burzan, Milorad Ćirić, Ljudmila Đurović, Prvoslav Pivo Karamatijević, Petar Lubarda, Predrag Peđa Milosavljavić, Milo Milunović, Nikola Kolja Milunović, Milo Pavlović, Zora Petrović, Miloš Vušković. Izložba će trajati do 6. avgusta.

Svi su pozvani!

Opening of the exhibition Aquarelle from the collections of the Art Museum of Montenegro, July 12 at 8 p.m.  Artists: Refik Adrović, Branislava Burzan, Milorad Ćirić, Ljudmila Đurović, Prvoslav Pivo Karamatijević, Petar Lubarda, Predrag Peđa Milosavljavić, Milo Milunović, Nikola Kolja Milunović, Milo Pavlović, Zora Petrović, Miloš Vušković. Exhibition will be on display until August 6.

Everyone is invited!

Milorad Ciric Pariz 1960

Akvarel katalog